Johtamisjärjestelmä Systematicin nimi on muutettu Aksios.pro ohjelmistoiksi

5
tammi

Systematic –ohjelmiston nimi muuttui 1.1.2016 Aksios.pro ohjelmistoksi. Syynä nimenmuutokseen on ohjelmiston tarkempi räätälöinti eri toimialoille ja Aksios nimen hyödyntäminen ohjelmiston markkinoinnissa. Samalla ohjelmistolle perustettiin oma sivusto www.aksios.pro