Mitä hyödyn näyttötutkinto ohjelmasta?

8
joulu

Näyttötutkinnon suorittaminen

• Mahdollistaa ammattitaidon saavuttamisen ja kehittämisen eri tavoin ja joustavasti suorittajan elämäntilanteet huomioiden

• Lisää kilpailukykyä työmarkkinoilla

• Parantaa työmahdollisuuksia

• Tuo esille kehittymismahdollisuudet työssä

• Mahdollistaa uusia työtehtäviä työpaikassa osaamisen laajentuessa tai syventyessä

• Tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon tason arviointiin

• Mahdollistaa, että työssä hankitusta ammattitaidosta saa virallisen todistuksen

• Tarjoaa suorittajalle tietoa jatko-opintojen mahdollisuudesta

• Lisää suorittajan opiskelumotivaatiota

• Kohottaa suorittajan itseluottamusta

• Tarjoaa suorittajalle monipuoliset oppimisympäristökokemukset