Miten työnantajani tai yritykseni hyötyy näyttötutkintopohjaisista koulutuksista?

8
joulu

• Yrityksen henkilöstön ammattitaidon todentaminen näyttötutkinnoilla on tärkeä osa yrityksen laatujärjestelmää –sertifiointi.
• Näyttötutkintosuoritukset lisäävät yrityksen imagoa ja näkyvyyttä henkilöstön aktiivisena kehittäjänä, josta on konkreettista hyötyä mm. rekrytoinnissa.
• Suunnitelmallinen henkilöstön ammattitaidon kehittäminen edistää yrityksen kilpailukykyisyyttä markkinoilla.
• Tietoisuus tutkinnoista ja suoritetut tutkinnot lisäävät yrityksen laadukkuutta ja arvostusta myös kansainvälisesti.
• Mahdollistaa yritykselle henkilöstönsä laajemman ja monipuolisemman osaamisreservin, mikä auttaa yritystä hyödyntämään henkilöstöä tehokkaammin toiminnan eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan.
• Yrityksen henkilöstökoulutuksesta saadaan tutkintotavoitteinen koulutus, ja yritys voi aktiivisesti vaikuttaa koulutuksen sisältöön.
• Asiantuntevaa tiedotusta, ohjausta ja koulutusta henkilöstön lisäkouluttamisen mahdollisuuksista
näyttötutkintojärjestelmän avulla.
• Luotettavat ammatillisen koulutuksen yhteistyökumppanit.
• Toimivan koulutuksen yhteistyöverkoston.
• Tietoa jatko-opintomahdollisuuksista.