Konsultointi

Aksios – konsultointi

”Suoraa puhetta ja toimintaa*”

*Sanomme suoraan asioiden tilan. Tiedämme menettävämme osan mahdollisista asiakkaista suorasukaisuutemme johdosta mutta ajamme puhtaasti asiakkaidemme etua kertomalla tosiasiat.

Todistettua osaamista

Liike-elämän ja johdon konsultteina olemme osoittaneet osaamisemme.

Kansantajuista puhetta

Tuomme asiat esiin kansantajuisesti. Esimerkiksi meille yhtiön strategia tarjoittaa yhtiön pelikirjaa. Kirjaa, jolla voitetaan liiketoiminnan peliä.

Monipuolista tarjontaa

Pitkäaikainen koulutusosaamisemme yhdistettynä konsultointiin ja palveluiden johtamisjärjestelmäämme takaa konsultoinnin vaikutukset koko yhtiön osalta.

Vuodesta 2004 lähtien olemme konsultoineet yrityksiä heidän strategian, johtamisen, myynnin, johtoryhmätyön ja johtajan henkilökohtaisen couchingin osalta.

Asiakkainamme ovat sekä Suomen suurimmat yhtiöt että yhden miehen yhtiöt.

Vastuullisena konsulttina toimii OTK, BPS, eMBA, NTM Tommi Kokonaho. Hän on Liikkeenjohdon konsulttien jäsen, toiminut vuodesta 2005 johtamisen erikoisammattitutkinnon pääkouluttajana Kiinkossa ja MJK Instituutissa. Hän on toiminut vuosina 2007 – 2011 Haaga-Helian eMBA-ohjelman Advisor Boardin puheenjohtajan. Kirjassaan Voimaannuttava johtaminen Tommi loi Voimaannuttavan johtamisen käsitteen ja mallin Suomeen vuonna 2008. Hän on kirjoittanut neljä liikkeenjohdon kirjaa.

Yritysstrategiat

Yritysstrategia on yhteisön pelisuunnitelma tai pelikirja päätetylle ajalle.

Perinteisesti suunnitelmassa tulee huomioida liiketoimintaympäristö eli ympäristö missä yhteisö toimii, yrityksen nykytila ja rakentaa menestymisen askeleet haluttuun tulevaisuuden kuvaan eli visioon.

Edustamme koulukuntaa jossa pelikirjan jalkauttaminen aloitetaan jo strategian suunnitteluvaiheessa.

Mikäli kyse on aktiivisista omistajista strategian laadinta aloitetaan omistajasstrategian laadinnalla. Vasta tämän jälkeen siirrytään yritysstrategiaan.

Strategian laadinnassa käytämme SaaS -järjestelmiämme kustannustehokkuuden ja strategian sitouttamisen johdosta.

Strategian laadinnan asiakkainamme ovat olleet Suomalaiset pörssiyhtiöt, pääomasijoittajien omistavat yhtiöt aina vähintään yli kymmenen henkeä työllistäviin yhtiöihin.

Keskimääräinen kehittämistyö on kestänyt kuusikuukatta sisältäen kaksi kehittämispäivää kuukaudessa.

Johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmä toimii yhtiön toimitusjohtajan neuvonantoelimenä. Luonnollisesti hyvä johtoryhmätyöskentely pyrkii yhteispäätöksiin.

Johtoryhmän toiminnan kehittäminen edellyttää ymmärrystä johtoryhmän roolista, pelisääntöjen laatimista ja jäsenten henkilökohtaisten ambitioiden sekä asioiden havaitsemisen kanavien tiedostamista.

Johtoryhmien toiminnan kehittämistä olemme tukeneet SaaS -järjestelmillämme.

Johtamiskonsultointi

Johtamiskonsultoinnissa olemme kehittäneet yritysten esimies- ja johtamistaitoja sekä luoneet yhteisiä pelisääntöjä yhteisön johtamistyöhön.

Kehittäminen on sisältänyt nykytilanteen kartoituksen usein henkilöstötyytyväisyystutkimuksen pohjalta ja kehitettävien kohtien määrittelyn ja kehittämisen.

Projektien keskimääräinen kesto on ollut kahdeksan kuukautta sisältäen yhden tai kahden kehittämispäivän kuukaudessa.

Myynninkonsultointi

Tavallinen myyntikonsultoinnin asiakkamme on ollut asiantuntijaorganisaatio, jossa on haluttu lisätä myyntihenkisyyttä.

Konsultoimme ovat keskittyneet asiantuntijan myyntitaitojen ja -halukkuuden lisäämiseen.

Keskimäärin olemme kehittäneet yrityksen myyntihenkisyyttä neljän kuukauden ajan.

Olemme tukeneet myynnin kehittämistä SaaS -järjestelmillämme mitaten myynnin aktiivisuutta myyntityövälineiden luomisen jälkeen.