Koulutus

Kehity kanssamme

yrittäjyydessä, hyvissä alaistaidoissa, johtamisessa, strategisessa johtamisessa, myynnissä ja markkinoinnissa.

Käytämme markkinoiden parasta e-aineistojen tekemisohjelmistoa

osana koulutuksiamme. Emme tarjoa vain seminaaria vaan aktivoivaa oppimista seminaarin jälkeen e-aineistoilla, oppimisympäristöllämme sekä erilaisilla aktivoivilla tehtävillä.

Yrittäjyys ja hyvät alaistaidot

Yrittäjyydessä ja hyvissä alaistaidoissa korostuu liiketoiminnan ymmärtäminen ja asenne työtä kohtaan. Näihin keskitymme valminnuksissa.

Ihmisten, itsensä johtaminen ja yhtiön toiminnallinen johtaminen

Hyvä johtaja ei pysty johtamaan alaisiin ilman, että hän pystyy johtamaan itseään ja hallitsee ihmisten ja yhtiön toiminnan johtamisen hyvät käytännöt. Nämä opit meiltä.

Yhtiön strateginen johtaminen

Yhtiön strateginen johtaminen on yksinkertaisuudessaan “pelikirjan” rakentamista yhtiölle. Pelikirjan avulla luodaan näkemys missä yhtiö on tulevaisuudessa ja miten se saavutetaan. Olennaista on sitouttaa henkilökunta mukaan tähän “matkaan”.

Myynti ja markkinointi

Edesmenneen isäni sanoin myynti on vaihtokauppaa. Jokainen meistä tekee sitä päivittäin. Näitä taitoja voidaan kehittää. Markkinoinnissa olennaista on selkeä kuva yhtiön tavoitteista ja miten perinteisellä tai some-markkinoinnilla se tavoitetaan.

Yhteistyömme eri aikuisoppilaitosten kanssa

Kehitämme aikuisia ja yhteisöjä yhteistyössä mm. seuraavien aikuisoppilaitosten kanssa. Yhteistyömme on toiminut erinomaisesti vuosia ja olemme todenneet mm. näiden aikuisoppilaitosten palvelevan asiakkaitaan loistavasi. Olemme ylpeitä voidessamme tehdä heidän kanssa yhteistyötä.    

Miksi valita meidät kouluttajaksenne?

Olemme vaikuttavan koulutuksen edelläkävijöitä. Olemme tutkineet oppimista ja aikuismaista koulutusta vuodesta 2004.

Kouluttajamme opettavat vain niitä aineita, joista heillä on käytännön kokemusta. Näin yhdistämme parhaat opit ja käytännön.

Koulutuksemme perustuu oppimistilaisuuksien luomiseen tiedon, tunteen ja tekemisen avulla. Tutkitusti se on vaikuttavin malli saada opit toimimaan käytännön työssä.

Sovellamme Aksioksen koulutuskonseptia: tauot 45 minuutin välein, keskusteluita ja soveltamista sekä leikkimielisiä pelejä oppien sisäistämiseen. Koulutuspäivän jälkeen töihin sovellettavia aktivoivia tehtäviä.

Aktivoiva koulutusmallimme - yhdentoista (11) vuoden kehittämisen tulos!

Aktivoiva koulutusmalli on kehitetty nykyajan kiireisille ihmisille. Tässä koulutusmallissa normaalien oppilaitoksessa tapahtuvien valmennuspäivien lisäksi tuotetaan erilaisilla oppimistaktiikoilla valmennettaville omalla työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Näin pitkissä koulutusohjelmissa voidaan osa valmennuspäivistä korvata työpaikalla tapahtuvalla ohjatulla oppiskelulla. Kenelle? Koulutusmalli sopii työssä käyville aikuisille henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ilman, että heidän tulee olla jatkuvasti koulutuspäivillä oppilaitoksessa. Miten?

  1. Valmennettavaa aktivoidaan usein erilaisin tehtävin
  2. Tehtävä edellyttää valmennettavalta pienen ajankäytön mutta usein
  3. Valmennettavan aktiivisuutta mitataan ja valmennettava näkee oman aktiivisuutensa (suorittanut/ei suorittanut)
  4. Oppimista mitataan

Ydin ajatus: Ydin ajatuksena on kohdistaa valmennettavan katse opiskeltavaan asiaan suunnitellusti, pitkäjänteisesti ja häntä aktivoiden Kysymys on vähän kuin vanhasta ”kirjekurssi” opiskelusta Katso esimerkkejä valmennusta tukevista aktivointitekniikoista, jotka toimivat myös mobiililaitteilla. Näin voit opiskella paikasta riippumatta. E-aineisto: Myynti ja uusasiakashankinta Aktivoiva tehtävä: Oman tuotteen arviointi Oppimisympäristö: Verkkooppiminen