Yrityksen oppimisympäristö

MIKSI OMA OPPIMISYMPÄRISTÖ?

VARMISTETAAN HALUTTU OSAAMINEN

Nykyisten sekä uusien työntekijöiden osaamisen varmistaminen yhtiön ydinosaamisen osalta ilman erillisiä koulutuspäiviä tai seminaareja.  

MUUTOSTEN VIEMINEN KÄYTÄNTÖÖN

Varmistetaan strategian, yhtiön arvojen ja muutosten sisäistäminen ja työntekijöiden kokonaisvaltainen ymmärrys, jotta saadaan suunnitelmat vietyä käytäntöön.

OSAAMISEN JAKAMINEN

Kerätään asiantuntijoiden ja senioriosaajien käytännön osaamista ja kehitetään sillä yhtiön kaikkien työntekijöiden osaamista.

SISÄLTÄEN

SUUNNITTELUN

Suunnittelemme yrityksen tarpeiden mukaisen oppimisympäristön ja henkilökunnan oppimispolut, -aineistot ja osaamisen testaamisen.

PERUSTAMISEN

Perustamme yhtiön oman oppimisympäristön sisältöineen sekä käyttäjineen.

SISÄLLÖN

Tuotamme oppimisympäristöön yritykselle räätälöidyn henkilökunnan oppimisaineiston ja osaamisen testaamisen.

YLLÄPIDON

Huolehdimme oppimisympäristön ylläpidosta kouluttaen oppimisympäristön pääkäyttäjät ja varmistaen oppimisympäristön jatkuvan toimivuuden.

TUEN

Tuemme asiakkaitamme 24/7 mahdollisissa tukipyynnöissä.

"Jatkuvassa muutoksessa henkilökunnalta vaaditaan jatkuvaa oppimista"

Palvelualan yrityksissä henkilökunnan osaamispääoma on yrityksen keskeisin menestystekijä.

MIKSI ME?

OSAAMINEN

Oppien muuntaminen käytäntöön huomioiden henkilökunnan asenteen ja motivoinnin osaamisen kehittämisessä. Vuodesta 2004 aidosti vaikuttavaa koulutusta. Vuodesta 2006 olemme hyödyntäneet erilaisia oppimisympäristöjä ihmisten kehittämisessä. Hallitsemme tekniikan, aineiston rakentamisen ja opiskelun vaikuttavuuden arvioinnin.   

ASIANTUNTEMUS

Yritystoiminnan kokonaisvaltainen asiantuntemus muun muassa yritysstrategia ja sen ja käytäntöön vieminen, yrityksen arvot, muutosprosessit, toiminnan tehostaminen, myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, neuvottelutaidot, hyvän työntekijän taidot, ihmisten ja asioiden johtaminen, tiedon hallinta, sisäinen tiedonkulku, yhdenmukainen toiminta, sähläyskulujen eliminointi, rekrytointi ja perehdytys.

HUOLEHTIMINEN

Huolehdimme teistä. Emme vain rakenna teille haluamaanne oppimisympäristöä sisältöineen vaan huolehdimme teistä jatkossa. Olemme kuulolla, tarkkailemme teitä henkilökunnan ja yhtiön kehittymisen suhteen.